Diagnoza alergie

Posted on

Jedním z rozhodujících vlivů na kvalitu života alergika je zejména u dětí včasné rozpoznání alergie a následná léčba. Klíčovým prvkem v systému péče je úloha dětského lékaře a alergologa. Důležité je zvyšovat povědomí o alergii, o významu včasného a správného léčení a důležitosti rizikových faktorů a rizikového chování.

Dětská alergie a její projevy

Posted on

Alergie je stav, kdy imunitní systém lidského těla reaguje na běžné podněty neúčelně přehnanou obrannou alergickou reakcí, která může mít nejrůznější projevy. Může postihnout různé orgány a může člověka i ohrozit na životě. Alergie může být získaná, i vrozená jako tzv. atopie.