Účínná léčba alergie je vždycky založena na důkladném vyšetření, proto pacient musí počítat s tím, že první návštěva u lékaře bude trvat delší dobu. Alergologické vyšetření se obvykle skládá z několika částí: anamnézy, kožních testů, laboratorního vyšetření krve a občas dalších testů. Po stanovení diagnózy alergolog pravděpodobně doporučí protialergické léky.

pills-530373_640

Antihistaminika

Jedněmi z prvních léků používaných v léčbě alergií jsou antihistaminika – blokátory receptorů pro hormon histamin. Histamin se nadměrné uvolňuje při alergické reakci, způsobuje mimo jiné kopřivku, zúžení průdušek u astmatu a alergický zánět.

Antihistaminika se podávají v injekční podobě, v podobě kapek a sprejů do očí a nosu a také v podobě tablet a roztoků pro podání ústy.

Dekongestiva

Na rozdíl od antihistaminik, dekongestiva pouze zmírňují příznaky alergie, netlumí alergický zánět. Dekongestiva se většinou použivají v případě alergie na pyl, prach a domácí zvířata. Zmírňují alergickou rýmu a jsou v podobě kapek a sprejů do nosu. Dekongestiva můžeme používat maximálně sedem dnů. Při delším používání mohou mít účinek zcela opačný.

Bronchodilatancia

Bronchodilatancia především roztahují průdušky, čímž dochází ke snadnějšímu dýchání. Jsou používána především k léčbě akutních záchvatů astmatu. Podávají se v podobě tablet, injekčně nebo v inhalační podobě.