Diagnoza alergie

Posted on

Jedním z rozhodujících vlivů na kvalitu života alergika je zejména u dětí včasné rozpoznání alergie a následná léčba. Klíčovým prvkem v systému péče je úloha dětského lékaře a alergologa. Důležité je zvyšovat povědomí o alergii, o významu včasného a správného léčení a důležitosti rizikových faktorů a rizikového chování.